Skip to main content

Захист персональних даних

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
В БАЗУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ВГО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ»

 
Всеукраїнська громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ»  (адреса: 14017, м. Чернігів, проспект Перемоги, 62, ЕДРПОУ: 35254645) (надалі – Організація), як володілець бази персональних даних «Контрагентів ВГО «Всеукраїнський фінансовий союз», повідомляє Вас як суб’єкта персональних даних, чиї персональні дані обробляються Організацією на підставах відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», про включення Ваших персональних даних до бази персональних даних «Контрагентів ВГО «Всеукраїнський фінансовий союз».
До складу персональних даних бази персональних даних «Контрагентів ВГО «Всеукраїнський фінансовий союз» включається будь яка інформація, що містить персональні дані суб’єкта персональних даних, третіх осіб, пов’язаних з суб’єктом персональних даних, що стала відома Всеукраїнській громадській організації «Всеукраїнський фінансовий союз» у зв’язку з виконанням мети та завдань визначених статутом Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнський фінансовий союз», Положенням про Постійно діючий Третейський суд при Всеукраїнській громадській організації «Всеукраїнський фінансовий союз», Регламентом Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Всеукраїнський фінансовий союз», а також встановленням, зміною, припиненням цивільно-правових, адміністративно-правових відносин з суб’єктом персональних даних.
Обробка Ваших персональних даних здійснюється задля забезпечення реалізації  адміністративно – правових, цивільно – правових, соціально – економічних, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, зв’язків з громадськістю, а також для обґрунтування, задоволення або захисту правової вимоги, зокрема відповідно Цивільного кодексу України, Цивільно-процесуального кодексу України, Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про громадські об’єднання», Закону України «Про благодійництво та благодійні організації», Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про Третейські суди», статуту Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнський фінансовий союз», Положення про Постійно діючий Третейський суд при Всеукраїнській  громадській організації «Всеукраїнський фінансовий союз», Регламенту Постійно діючого Третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Всеукраїнський фінансовий союз».
Також повідомляємо, що відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», суб‘єкт персональних даних має наступні права:
1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
3) на доступ до своїх персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
11) відкликати згоду на обробку персональних даних;
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.