Skip to main content

Джерела фінансування та витрати

Джерелами фінансування Всеукраїнської громадської організації «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ» виступають:

  • благодійні внески і пожертвування фізичних і юридичних осіб;
  • поточні внески Членів Організації;
  • майно та кошти, отримані в результаті реалізації своїх прав передбачених Статутом Організації та інше майно та кошти набуті законним шляхом.

Основним напрямом витрачання майна та коштів Організації є досягнення основної мети Організації, а також витрати на утримання Організації та її керівних органів.