Skip to main content

Всеукраїнська громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ»

   Всеукраїнська громадська організація «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ» є всеукраїнською громадською організацією, що була створена в 2007 році для об’єднння на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності інтересів громадян України для здійснення мети та завдань передбачених статутом Організації.

    Всеукраїнська громадська організація  «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ» займається благодійною діяльністю та не має на меті отримання прибутку.
   Метою організації є спільна діяльність її членів, направлена на об’єднання зусиль для задоволення та захисту прав, основних свобод, законних соціальних, економічних, творчих, вікових,  національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів Організації, а також участь у громадському регулюванні у фінансово-економічній галузі.

Основними завданнями Організації є:

  • сприяння реалізації міжнародних, національних, регіональних та місцевих програм і проектів, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища України;
  • участь у здійсненні громадського аналізу діючого законодавства та нормативних актів, що мають відношення до мети та основних завдань діяльності Організації та участь у їх обговоренні;
  • сприяння членам Організації у вирішенні питань захисту їх інтересів, задоволенні потреб соціально-економічного, культурного, освітнього та науково-методичного характеру;
  • сприяння розвитку культури, у тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступу всіх верств населення до культурних цінностей.

Організація реалізує свої завдання у взаємодії з органами державної влади і управління, профспілками, іншими об’єднаннями громадян, суб’єктами підприємницької діяльності та аналогічними асоціаціями та асамблеями інших країн, діяльність яких не суперечить чинному законодавству України та міжнародним зобов’язанням України.

RSS-материал